MENU
OPEN
Close

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển

 

USM Factory Designing Stent

 Thiết kế Stent tại Nhà máy USM

Trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật y sinh (gọi tắt là Trung tâm nghiên cứu công nghệ y sinh USM), được xem như là một dự án đầu tư trong chiến lược phát triển của Công ty CP Nhà máy Trang thiết bị y tế USM Healthcare, đã được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ số 320 vào ngày 22 tháng 02 năm 2016. Trung tâm được đặt tại Khu Công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích 10,000 m2 và bao gồm khối văn phòng, khối phòng thí nghiệm và khu vực sản xuất, kiểm nghiệm.

 

Đội ngũ thiết kế USM trong cuộc họp

Nghiên cứu triển khai các dự án y sinh

Tầm nhìn:

  • Nghiên cứu và triển khai các dự án khoa học lĩnh vực công nghệ y sinh.
  • Hợp tác để triển khai sản xuất và thử nghiệm sản phẩm.
  • Tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các dự án nghiên cứu khoa học công nghệ y sinh và triển khai cho các đơn vị khác.
  • Tư vấn và đạo tào về kỹ thuật, công nghệ, quy trình đảm bảo chất lượng liên quan đến sản xuất trang thiết bị y tế đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 13485, GMP-WHO, và Tiêu chuẩn Châu Âu CE.

 

 

USM Healthcare hợp tác với công ty nước ngoài

Hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ y sinh

 

USM Nghiên cứ và Phát triển bóng nong mạch vànhUSM PTCA Balloon Trial Production Zoom

Tiến hành sản xuất thử nghiệm

Văn Phòng Kinh Doanh