MENU
OPEN
Close

Bộ Dây Truyền Dịch

Bộ dây truyền dịch có bộ lọc tinh - VIVIANE
Sơ lược
 • Kích thước lọc 15 µm
 • Vật liệu cao cấp ABS, PVC
 • Kẹp khóa an toàn và chắc chắn
 • Tiệt trùng bằng khí EtO
 • Không gây sốt
 • Không độc tố, không chất DEHP
Bộ dây truyền dịch có bộ lọc dịch thường - VIVIANE
Sơ lược
 • Kích thước lọc 15 µm
 • Vật liệu cao cấp ABS, PVC
 • Kẹp khóa an toàn và chắc chắn
 • Tiệt trùng bằng khí EtO
 • Không gây sốt
 • Không độc tố, không chất DEHP

Đối tác

Văn Phòng Kinh Doanh