MENU
OPEN
Close

Bóng nong mạch ngoại vi (.035’’) - UNAMEX

Bóng nong mạch ngoại vi (.035’’) - UNAMEX  là giải pháp tối ưu cho can thiệp mạch ngoại vi, một sự kết hợp hài hòa giữa khả năng tiếp cận tổn thương và hiệu quả điều trị trên cùng một sản phẩm duy nhất.

Bóng nong mạch ngoại vi (.035’’) - UNAMEX được chỉ định sử dụng cho những bệnh nhân bị bệnh tắc động mạch ngoại biên (PAOD) và đủ điều kiện cho PTA. UNAMEX được đặc biệt thiết kế dành cho việc làm giãn các đoạn mỡ hoặc tổn thương ở các động mạch ngoại vi (động mạch đùi và cổ chân).


 

Tính năng

- Sheath dẫn đường tương thích từ 5 đến 7 F

- tương thích với nhiều kích thước tổn thương khác nhau

- Độ cản quang cao

- Tăng khả năng định vị vị trí thiết bị trong thành mạch máu

- Đầu tip mềm

- Dạng thuôn cho phép tối ưu khả năng đâm xuyên qua tổn thương và tăng khả năng linh hoạt

- Biên dạng bóng nhỏ

- Hạn chế gây tổn thương thành mạch và cản trở trong quá trình can thiệp

- Khả năng kháng gập cao

- Hạn chế khả năng xảy ra tình trạng gãy gập

– Dây dẫn đường 0,035”

 

Ưu điểm

- Cách gấp bóng mới với kích thước nhỏ

- Khả năng nhớ hình tuyệt vời, tuân thủ độ đáp ứng, thời gian xẹp bóng nhanh chóng

 - Đường kính bóng từ 4 - 12 mm

- Chiều dài bóng từ 20 - 200 mm 

 

Thành Phần Đóng Gói

 

 

Chỉ Định

 

 

Bảng Dữ Liệu Đáp Ứng

 

 

Thông số kỹ thuật

 

 

Thông Tin Đặt Hàng

 

ĐƯỜNG KÍNH

DIAMETER (mm)

CHIỀU DÀI / LENGTH (mm)

CHIỀU DÀI ỐNG THÔNG KHẢ DỤNG / SHAFT LENGTH 85 cm

20

30

40

60

80

100

120

150

170

200

4.00

UNA- 04020085

UNA- 04030085

UNA- 04040085

UNA- 04060085

UNA- 04080085

UNA- 04100085

UNA- 04120085

UNA- 04150085

UNA- 04170085

UNA- 04200085

5.00

UNA- 05020085

UNA- 05030085

UNA- 05040085

UNA- 05060085

UNA- 05080085

UNA- 05100085

UNA- 05120085

UNA- 05150085

UNA- 05170085

UNA- 05200085

6.00

UNA- 06020085

UNA- 06030085

UNA- 06040085

UNA- 06060085

UNA- 06080085

UNA- 06100085

UNA- 06120085

UNA- 06150085

UNA- 060170085

UNA- 06200085

7.00

UNA- 07020085

UNA- 07030085

UNA- 07040085

UNA- 07060085

UNA- 07080085

UNA- 07100085

UNA- 07120085

UNA- 07150085

UNA- 07170085

UNA- 07200085

8.00

UNA- 08020085

UNA- 08030085

UNA- 08040085

UNA- 08060085

UNA- 08080085

UNA- 08100085

UNA- 08120085

UNA- 08150085

UNA- 08170085

UNA- 08200085

9.00

UNA- 09020085

UNA- 09030085

UNA- 09040085

UNA- 09060085

UNA- 09080085

-

-

-

-

-

10.00

UNA- 10020085

UNA- 10030085

UNA- 10040085

UNA- 10060085

UNA- 10080085

-

-

-

-

-

12.00

UNA- 12020085

UNA- 12030085

UNA- 12040085

UNA- 12060085

UNA- 12080085

-

-

-

-

-

 

 

ĐƯỜNG KÍNH

DIAMETER (mm)

CHIỀU DÀI / LENGTH (mm)

CHIỀU DÀI ỐNG THÔNG KHẢ DỤNG / SHAFT LENGTH 135 cm

20

30

40

60

80

100

120

150

170

200

4.00

UNA- 04020135

UNA- 04030135

UNA- 04040135

UNA- 04060135

UNA- 04080135

UNA- 04100135

UNA- 04120135

UNA- 04150135

UNA- 04170135

UNA- 04200135

5.00

UNA- 05020135

UNA-

05030135

UNA- 05040135

UNA- 05060135

UNA- 05080135

UNA- 05100135

UNA- 05120135

UNA- 05150135

UNA- 05170135

UNA- 05200135

6.00

UNA- 06020135

UNA- 06030135

UNA- 06040135

UNA- 06060135

UNA- 06080135

UNA- 06100135

UNA- 06120135

UNA- 06150135

UNA- 060170135

UNA- 06200135

7.00

UNA- 07020135

UNA- 07030135

UNA- 07040135

UNA- 07060135

UNA- 07080135

UNA- 07100135

UNA- 07120135

UNA- 07150135

UNA- 07170135

UNA- 07200135

8.00

UNA- 08020135

UNA- 08030135

UNA- 08040135

UNA- 08060135

UNA- 08080135

UNA- 08100135

UNA- 08120135

UNA- 08150135

UNA- 08170135

UNA- 08200135

9.00

UNA- 09020135

UNA- 09030135

UNA- 09040135

UNA- 09060135

UNA- 09080735

-

-

-

-

-

10.00

UNA- 10020135

UNA- 10030135

UNA- 10040135

UNA- 100607135

UNA- 10080135

-

-

-

-

-

12.00

UNA- 12020135

UNA- 12030135

UNA- 120401135

UNA- 12060135

UNA- 12080135

-

-

-

-

-

 

 

Chiều dài

 

 

Đối tác

Văn Phòng Kinh Doanh