MENU
OPEN
Close

TẦM NHÌN- SỨ MỆNH

TẦM NHÌN   

  • Nghiên cứu và triển khai các dự án khoa học y sinh.
  • Hợp tác triển khai sản xuất và thử nghiệm sản phẩm.
  • Tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các dự án triển khai nghiên cứu khoa học về y sinh và triển khai cho các đơn vị khác.
  • Tư vấn, đào tạo về kỹ thuật, công nghệ, quy trình đảm bảo chất lượng liên quan đến sản xuất trang thiết bị y tế đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 13485, GMP-WHO, CE-Marking.

 

SỨ MỆNH

    

  • Đối với cộng đồng: Cung cấp các sản phẩm y tế "Made in Việt Nam" với chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, giá thành hợp lý, lợi ích của USM Healthcare gắn liền với lợi ích xã hội.
  • Đối với khách hàng: Xây dựng mối quan hệ tin cậy, uy tín, cung cấp những sản phẩm chất lượng tốt nhất, phù hợp theo nhu cầu sử dụng. 
  • Đối với đối tác : đưa ra những chính sách ưu đãi tốt nhất, dựa trên mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững. 
  • Đối với nhân viên : xây dựng môi trường làm việc khoa học, chuyên nghiệp, năng động để phát huy hết khả năng của con người.

                 

Đối tác

Văn Phòng Kinh Doanh