MENU
OPEN
Close

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển

Trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật y sinh (gọi tắt là Trung tâm nghiên cứu công nghệ y sinh USM), được xem như là một dự án đầu tư trong chiến lược phát triển của Công ty CP Nhà máy Trang thiết bị y tế USM Healthcare, đã được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ số 320 vào ngày 22 tháng 02 năm 2016. 

                                                                                                    

Trung tâm được đặt tại Khu Công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích 10,000 m2 và bao gồm khối văn phòng, khối phòng thí nghiệm và khu vực sản xuất, kiểm nghiệm.

                                                                                                                                       USM Factory Designing Stent

 Thiết kế Stent tại Nhà máy USM

                                                                                                                                        Đội ngũ thiết kế USM trong cuộc họp

 Nghiên cứu triển khai các dự án y sinh
USM Healthcare hợp tác với công ty nước ngoài

Hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ y sinh 

USM Nghiên cứ và Phát triển bóng nong mạch vànhUSM PTCA Balloon Trial Production Zoom

Tiến hành sản xuất thử nghiệm

Đối tác

Văn Phòng Kinh Doanh